Direct psychologische hulp zoals U dat wenst...
EN NL 

internet

De stap om hulp te zoeken is meestal geen gemakkelijke. Wanneer u eenmaal het besluit genomen hebt om hulp te zoeken, is het frustrerend wanneer u dan vervolgens maanden moet wachten op een afspraak. Bij ons hoeft dat niet. Door gebruik te maken van het internet, zijn er geen wachttijden; u kunt meteen beginnen met aanmelden en krijgt steeds binnen 48 uur antwoord.

Uit onderzoek blijkt dat behandeling via het internet even effectief is als een behandeling met direct contact met een hulpverlener. Daarnaast kan internetbehandeling verschillende voordelen bieden. Voor sommige mensen is het b.v. moeilijker om tegenover iemand te zitten en je persoonlijke verhaal te moeten vertellen, dan dit op te schrijven achter de computer. Ook kan het een voordeel zijn om niet vrij te hoeven nemen van uw werk, maar achter de computer te kunnen gaan zitten op een tijdstip dat u uitkomt.

Daarbij is uw persoonlijke privacy steeds gewaarborgd. Via een eigen goed beveiligde site waarop u met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord kunt inloggen heeft u contact met uw hulpverlener.

Soms is de situatie zodanig, dat een internetbehandeling teveel risico zou geven. In de intake voorafgaande aan de behandeling wordt gekeken of dergelijke risico’s aan de orde zijn. Het gaat dan b.v. om het gebruik van alcohol/drugs, suïcidaliteit, het hebben van een psychose of een zware depressie. Mocht dit het geval zijn, dat wordt samen met u gekeken naar alternatieven.


© Hulp-Nù