Direct psychologische hulp zoals U dat wenst...
EN NL 

privacy

Er wordt geen informatie over een behandeling aan derden verstrekt, tenzij u daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

U bepaalt zelf wie van uw behandeling op de hoogte is en daarover inhoudelijk wordt geïnformeerd. Alle schriftelijke informatie betreffende een behandeling – ingevulde vragenlijsten, uitgevoerde opdrachten, reacties van de behandelaar – maken deel uit van het dossier en worden volgens de wettelijke eisen bewaard. U hebt recht op copieën hiervan.

Administratieve informatie over een behandeling wordt door Hulp-Nù opgeslagen en kan ingezien worden door partijen die daar, om redenen van betaling en controle, recht op hebben.

De elektronische communicatie tussen cliënt en behandelaar is – via de beveiligde website –versleuteld. Met uiterste zorgvuldigheid beveiligt Hulp-Nù de communicatie via internet en wordt de vertrouwelijkheid van het contact tussen cliënt en behandelaar zo goed mogelijk gewaarborgd.


Gerealiseerd door Wesley Roozing & Renske Ek © 2010-2011