Direct psychologische hulp zoals U dat wenst...
EN NL 

privacy

Deze praktijk voldoet aan de eisen van de AVG. Beveiliging van privacy is vastgelegd in het privacyregelement. Om dit in te zien klik hier.

Er wordt geen informatie over een behandeling aan derden verstrekt, tenzij u daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

U bepaalt zelf wie van uw behandeling op de hoogte is en daarover inhoudelijk wordt geïnformeerd. Alle schriftelijke en online informatie betreffende een behandeling – ingevulde vragenlijsten, uitgevoerde opdrachten, reacties van de behandelaar – maken deel uit van het dossier en worden volgens de wettelijke eisen bewaard. U hebt recht op inzage en copieën hiervan en kunt verzoeken om wijziging of vernietiging van de gegevens.

Administratieve informatie over een behandeling wordt door Hulp-Nù opgeslagen en kan ingezien worden door partijen die daar, om redenen van betaling en controle, recht op hebben.

De elektronische communicatie tussen cliënt en behandelaar is – via de beveiligde website –versleuteld. Met uiterste zorgvuldigheid beveiligt Hulp-Nù de communicatie via internet en wordt de vertrouwelijkheid van het contact tussen cliënt en behandelaar zo goed mogelijk gewaarborgd. Dit wordt regelmatig geëvalueerd en aangepast naar de huidige eisen en mogelijkheden. Enkel uzelf en de behandelaar kunnen uw dossier inzien. 


© Hulp-Nù