Direct psychologische hulp zoals U dat wenst...
EN NL 

opvoedingsvraagstukken

Elke leeftijd van een kind vraagt weer een andere aanpak van uzelf als ouder. U past zich aan bij de mogelijkheden en de ontwikkelingsfase van uw kind. U probeert uw kind zo goed mogelijk te begeleiden en te stimuleren. Soms merkt u dat u de juiste toon niet meer weet te vinden, het lijkt of u uw kind niet bereikt, u gaat zich steeds meer ergeren en gaat zelf op een manier reageren, waarbij u zich niet prettig voelt. Of uw kind gaat anders reageren, zit niet lekker in zijn vel en u snapt niet wat er aan de hand is.

Uw kinderen onderling vliegen elkaar voortdurend in de haren en wat u ook doet, het verandert niet. Ook kan het zijn, dat u zichzelf niet lekker voelt, wat zijn weerslag heeft op uw kind. Voor al dit soort vragen kunt u terecht bij Hulp-Nù. Wij kunnen samen met u bekijken wat er aan de hand is en u handvaten geven om uit de impasse te komen. Desgewenst komen we daarvoor ook bij u thuis.

Mogelijke behandelinhoud:

Bij de behandeling begint u om een analyse te maken van de situatie; wat is er precies aan de hand, waardoor is het ontstaan etc. Dit zal 1 a 2 gesprekken duren, waarvan 1 indien gewenst een huisbezoek. Daarna maakt u een plan van aanpak met een tijdsplanning erbij. Wat wilt u bereiken en welke stappen zijn daarvoor nodig. Vervolgens kijken we bij elke stap welke vaardigheden daarvoor nodig zijn en gaat u deze inoefenen. Tenslotte bekijken we samen hoe het gaat, of de problemen zijn opgelost en wat er nog nodig is en maakt u een plan voor de toekomst. 


© Hulp-Nù